Sở Kế hoạch và đầu tư Lâm Đồng “bật đèn xanh” cho TTC sáp nhập 3 dự án

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản phản hồi. Về việc Công ty CP Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng. Đề nghị sáp nhập 03 dự án làm khu du lịch 220 ha của TTC Lâm Đồng.

sở kế hoạch và đâu tư lâm đông
3 dự án của TTC nằm kề nhau và cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 5km

Trước đó, Công ty CP Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng (TTC Lâm Đồng, thành viên của TTC Group). Có đề nghị được sáp nhập và lập đồ án quy hoạch 1/2.000 3 dự án du lịch Đồi Thống Nhất, Đồi Mộng Mơ và Thung lũng Tình Yêu tại phường 8, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Được biết, 3 dự án nằm kề nhau và cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 5km. Quần thể này còn có tên gọi là TTC World Thung lũng Tình yêu. Với tổng diện tích được nâng lên là 220 ha.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cho biết. Đề nghị lập đồ án quy hoạch 03 Khu du lịch Đồi thống nhất; đồi Mộng Mơ và Thung lũng tình yêu là phù hợp với chỉ đạo của UBND tỉnh.

Sở cũng cho biết. Sau khi quy hoạch 03 khu du lịch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và Công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng. Đáp ứng đủ các quy định tại khoản 2, điều 50 Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Thì tiến hành thực hiện thủ tục sáp nhập dự án theo quy định của Luật Đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn.

Theo quy định tại khoản 2, điều 50 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư không được thay đổi điều kiện của nhà đầu tư (nếu có) tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thực hiện việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư.

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh